Click to order
ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
Total: 
ФИО ученика
Ваша почта
Соглашаюсь с Договором оферты

Політика конфіденційності

Персональні дані Покупця збираються та обробляються згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI.

Замовник , проходячи процедуру Запису на безкоштовне заняття та/або Запису на навчання на Сайті https://edison-it.school/ , який належить Edison IT , який має на увазі собою ФІЗИЧНЕ ОБЛИЧЧЯ-ПІДПРИЄМНИК ХАПЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА (РНОКПП 3539710992) надає свою повну безумовну та безстрокову згоду на збір, обробку та використання Виконавцем інформації про Замовника, у тому числі інформації, яка відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, виключно з такими цілями:
- з метою реєстрації та ідентифікації Замовника в Обліковій закритій системі Edison IT;
- з метою забезпечення надання та покращення якості послуг з навчання програмування Замовника;
- у маркетингових цілях, а саме: повідомлення Замовника через SMS, електронну пошту, соціальні мережі тощо про Новинки, Заходи, Акційні пропозиції та Знижки, що проводяться Виконавцем в Edison IT , здійснення Виконавцем аналізу ринку споживання послуг, визначення кола потреб потенційних Замовників тощо;
- з метою сумлінного виконання Виконавцем своїх договірних зобов'язань перед Замовником, у тому числі зобов'язань щодо належного виконання наданих Послуг, а також зобов'язань щодо перерахування Замовнику коштів у разі не належного виконання наданих Послуг;
- для оцінки та аналізу роботи Сайту;
-з метою виконання Виконавцем вимог чинного законодавства України, зокрема законодавства про захист прав споживачів.

При здійсненні Запису на безкоштовне заняття та/або Записи на навчання на Сайті Edison IT Замовник надає таку інформацію: прізвище, ім'я, номер контактного телефону та вік дитини.
Надана Замовником інформація використовується для обробки Заявки, а також для надання Замовнику комерційних пропозицій Виконавця .

Для того, щоб забезпечити Замовника інформацією про послуги, розміщені на Сайті Edison IT , Виконавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту та мобільний телефон Замовника за його згодою. Замовник має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Замовника про обрану Послугу та етапи її обробки, надсилаються автоматично і не можуть бути відхилені Замовником.

Виконавець не несе відповідальності за відомості, надані Замовником на Сайті у загальнодоступній формі.
Виконавець має право здійснювати записи телефонних розмов із Замовником , про що Виконавець повідомляє Замовника. При цьому Виконавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Послуг, що надаються, відповідно до Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 року № 2657-XII.

Будь-яка інформація, отримана від Замовника, є конфіденційною і не розкривається третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
Під час оплати Послуг на Сайті Edison ITза допомогою платіжних карток всі операції з ними здійснюються на захищеній сторінці Міжнародного платіжного сервісу Fondy, на якій потрібно ввести дані платіжної картки. Після успішної транзакції (успішної оплати Послуги платіжною карткою на сторінці Міжнародного платіжного сервісу Fondy) Замовник автоматично отримує повідомлення від Міжнародного платіжного сервісу Fondy про статус проведеної оплати.

Виконавець має право використовувати технологію "Cookies". "Cookies" не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.